مجموعه زون اسمبلی که شامل شیر پروانه ای، فلوسوئیچ و شیر تست و تخلیه می باشد در ساختمان های مرتفع  و ساختمان هایی با زیربنای گسترده که شبکه اسپرینکلر آن به چندین زون (منطقه) تقسیم می گردد در ابتدای هر زون شبکه لوله کشی اسپرینکلر نصب گردیده و مقصود از آن تامین دو هدف  کنترل دائم باز بودن شیر پروانه ای در ابتدای هر زون می باشد که در صورت بسته شدن عمدی یا سهوی شیر ، از طریق ارتباط شیر پروانه ای با سیستم اعلام حریق ، اپراتور بهره بردار متوجه گردیده و جهت کنترل و باز کردن شیر به محل زون مورد نظر  مراجعه می نماید و در صورتی که اسپرینکلر در هریک از زون ها فعال گردد اپراتور از طریق ارتباط فلوسوئیچ با سیستم اعلام حریق متوجه می گردد حریق در چه زونی رخ داده و در اسرع وقت خود را به محل حریق رسانده و با کمک تجهیزات اطفای دستی ( قرقر هوزریل و کپسول) به اطفای سریع تر حریق کمک می کند  و نیز هدف دیگر اینکه پس از خاموش کردن حریق در آن زون ، اپراتور شیر پروانه ای را بسته و از تخلیه تمام آب موجود در شبکه اسپرینکلر و هدر رفت بیهوده آن جلوگیری می نماید.

شیر پروانه ای (Indicator Butterfly valve )

گونه‌ای از شیر های صنعتی است که در آن از یک دیسک که امکان چرخش حول محور خود را دارد، جهت کنترل یا انسداد مسیر جریان سیال استفاده می‌شود. در شیر پروانه ای برای قطع و وصل و کنترل جریان سیال از عملگر اهرم، گیربکس، پنوماتیک، برقی و یا هیدرولیکی استفاده می شود.

فلوسوئیچ

فلو سوئیچ دستگاهی است که برای تشخیص، سنجش و مانیتور کردن جریان سیال بکار می‌آید. این دستگاه در شرایط مختلف سیگنال‌های مختلفی به دستگاه‌های دیگر مانند پنل اعلام، پمپ و … می‌دهد.

شیر تست و تخلیه

شیر تست و تخلیه که به روی لوله های اسپرینکلر هر زون  (ورودی هر طبقه) نصب می گردد و در زمان تعمیر و نگهداری (برای ایزوله کردن هر زون) و همچنین تست و یا عملکرد مجدد مورد استفاده قرار می گیرد.