شیر قطع کن دروازه ای یا کشویی نوع OS&Y یکی از انواع شیرآلات پرکاربرد در صنایع می باشد. در شیرهای دروازه ای، گردش یک شیرفلکه باعث حرکت ساقه شیر و پایین یا بالا رفتن دیسک یا دروازه شیر شده که در نهایت منجر به کنترل جریان سیال می گردد. یکی از ویژگی های این شیر آن است که وضعیت باز یا بسته بودن شیر، با رویت و کنترل وضعیت ساقه رزوه، قابل تشخیص است.

سوئیچ نظارتی شیر OS & Y (OS&Y Supervisort Switch)

سوئیچ نظارتی روی ساقه رزوه ای شیر OS&Y برای کنترل و مانیتور کردن موقعیت باز یا بسته بودن شیر نصب میگردد. با باز و بسته کردن شیر، سوئیچ حرکت ساقه رزوه را تشخیص می دهد و یک سیگنال الکتریکی ارسال میکند.