کنترل و تخلیه دود ناشی از حریق در فضاهای مختلف یک پروژه به منظور جلوگیری و کاهش تلفات انسانی و ایجاد مسیری ایمن و عاری از دود جهت مسیرهای فرار افراد و کمک به آتش نشانان جهت دسترسی به نقاط حریق می باشد.

با توجه به الزامات سازمان آتش نشانی طی چند سال اخیر نیز پروژه های داخلی در حال ورود و پیاده سازی دانش فوق درپروژه های خود می باشند .

مبحث مدیریت دود به خصوص در ساختمان های پر رفت و آمد نظیر هتل ها ، فرودگاه ها، بیمارستان ها و مجتمع های تجاری به واسطه ارتباط فضا ها بایکدیگر از طریق راه­روها ، ویدها و پله های برقی حائــز اهمیت می باشد چرا که با توجه به سرعت بالای گسترش دود ، در صورت حریق در یک ناحیه می تواند منجر به گسترش و پخش دود در طبقات و سایر نواحی گـــردد . از آنجا که اکثرا تمامی تلفات انسانی در حریقها از استنشاق دود ناشی از حریق می باشد ، پیاده سازی سیستم مدیریت دود می­تواند علاوه بر اینکه تلفات جانی در افراد را به صفر می­رساند لـــذا زون بندی فضاهای پروژه و کنترل و تخلیه دود و به تبع آن حرارت تولید شده امر بسیار مهمی می­باشد .

متناسب با هر پروژه جهت حصول نتیجه از تجهیزات ذیل بهره گیری می شود :

  • پرده های اتوماتیک بازشو مقاوم در برابر حریق
  • پرده های اتوماتیک بازشو دود بند
  • بازوهای اتوماتیک باز کننده درها در زمان حریق
  • بازوهای اتوماتیک بازکننده پنجره ها در زمان حریق
  • انواع فن و جت فن مقاوم در مقابل حریق (F300)
  • انواع سنسور و دتکتورهای
  • انواع دمپرهای دود و حریق

این شرکت  با بهره گیری از دانش فنی مهندسی حریق ، پس از تهیه طراحی ، مهندسی و انجام محاسبات مدیریت دود (دینامیک سیالات محاسباتی  CFD ) با استفاده از مجموعه تجهیزات فوق این امکان را برای کارفرمایان فراهم نموده است تا سیستم مدیریت دود در پروژه ها را به صورت EPC اجرا نماید .