شامل مجموعه ای متشکل از یک شیر یکطرفه اصلی هم سایز با رایزر خط تر اسپرینکلر ، زنگ اخبار مکانیکی ، پرشرسوئیچ ، ضربه گیر ضربه قوچ، شیر تست و تخلیه ، گیج های کنترل فشار آب در قبل و بعد از شیر یکطرفه و سایر شیرآلات و اتصالات مربوطه که در ساختمان های مرتفع ( 23 متر به بالا) و ساختمانهایی با زیربنای گسترده که شبکه اسپرینکلر آن به چندین زون تقسیم می گردد و در قوانین سازمان های محترم آتشنشانی و نظام مهندسی ساختمان، نصب آن در ابتدای هر رایزر خط تر اسپرینکلر در محل خروج رایزر از کلکتور بوستر پمپ در موتورخانه الزامی است و مقصود از آن این است که در شرایطی که به هر دلیل شبکه برق ساختمان و یا سیستم اعلام حریق از کار افتاده باشد در صورتی که در هر نقطه از شبکه لوله کشی اسپرینکلر تخلیه آب صورت گیرد ( ترکیدن اسپرینکلر) ، این مجموعه از طریق زنگ اخبار خود بصورت کاملا مکانیکی و بدون نیاز به برق اپراتور بهره بردار در موتورخانه را از وقوع حریق در ساختمان مطلع کرده تا جهت کمک به اطفای حریق از طریق تجهیزات دستی ( قرقر هوزریل و کپسول ) اقدام نماید.  و از طریق پرشر سوئیچ خود با سیستم اعلام حریق ساختمان در ارتباط بوده  و با مجهز بودن به ضربه گیر  بر روی خود از ایجاد خطا در عملکرد سیستم در اثر ضربه قوچ جلوگیری می نماید.