این گیج برای کنترل سیتم پمپاژ در نظر گرفته میشود تا میزان جریان مطلوب بررسی شود. این قطعه معمولا روی دتکتور پمپ (زون اسمبلی) و در بین شیر پروانه ای و شیر OS&Y نصب میگردد.