گاز HFC-227-ea با  برند تجاری FM200 یک گاز اطفاء غیررسمی، بدون رنگ، سازگار با محیط زیست و نارسانای الکتریکی است که برای انسان مضر نمی باشد. این گاز با ورود به زنجیره ماده سوختنی اکسیژن محیط باعث خاموش شدن شعله های آتش شده و پس از عملیات اطفاء دارای پسماندی نمی باشد، که این مهم باعث به حداقل رساسندن آسیب‌های احتمالی حاصل از عملیات اطفاء حریق خواهد شد.

مکانیزم و نحوه عملکرد اصلی این گاز برای مهار آتش از طریق تجزیه ساختاری ناشی از حرارت و در نتیجه جذب حرارت که یکی از عوامل شیوع آتش است، می باشد. به عبارت دیگر این گاز با جذب حرارت محیط حریق و تجزیه شیمیایی، خود باعث حذف عامل اولیه یعنی حرارت و شعله خواهد شد.

مزایا و برتری ها
 • قابلیت اطفاء حریق در مدت زمان کوتاه (در حدود ۱۰ ثانیه)
 • غیر سمی بودن و نداشتن اثر مخرب بر سلامت انسان
 • عایق جریان الکتریکی
 • فشار پایین ذخیره سازی سیلندر به نسبت سایر سیستم های گازی
 • غلظت طراحی پایین
 • عدم اثرات مخرب بر روی تجهیزات پس از عملکرد و تخلیه
 کاربردها
 • محل نگهداری تجهیزات مخابراتی
 • اتاق سرور و رایانش مرکزی
 • اتاق های مانیتورینگ و کنترل
 • مراکز آرشیو اسناد و مدارک و بایگانی ها
 • موزه ها و نمایشگاه ها
 • مراکز نگهداری تجهیزات و مواد پزشکی و دارویی
 • مراکز انبارش و ذخیره سازی داده ها

شرکت آرتا انرژی ارائه دهنده رسمی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک بر پایه  گاز FM200 ساخت کمپانی های رفلکس (Refleks) ترکیه، پرتو فایر (Porto Fire) پرتغال و زیمنس (siemens) آلمان می باشد.