اطفای حریق آئروسل متراکم، شکلی از سیستم اطفای حریق مشابه سیستم اطفای حریق گازی یا سیستم اطفای حریق شیمیایی خشک و مبتنی بر ذرات است. اطفای حریق آئروسل از عاملی برای خاموش کردن آتش استفاده می‌کند که حاوی ذرات جامد بسیار ریز و ماده‌ی گازی است. ذرات ریز آئروسل متراکم و گاز سیال خروجی توسط یک واکنش گرمازا تولید می‌شوند. این ذرات تا زمان خروج از تجهیز به حالت بخار باقی می‌مانند. مواد اطفایی آیروسل در درون سیستم متراکم و سردند و به‌صورت ذرات جامد تخلیه می‌شوند.

برخلاف سیستم اطفای حریق گازی که تنها گاز بیرون می‌دهد و نیز عوامل خاموش‌کننده‌ی شیمیایی خشک که ذرات پودر مانندی با ابعاد بزرگ (25 تا 150 میکرومتر) هستند، سیستم اطفای حریق آئروسل متراکم توسط انجمن حفاظت از حریق آمریکا  (NFPA)، به‌عنوان منتشرکننده‌ی ذرات بسیار کوچک با ابعاد کمتر از 10 میکرومتر معرفی می‌شوند. ذرات جامد آیروسل دارای ابعاد جرمی بسیار کوچک‌تری نسبت به عوامل خاموش‌کننده‌ی شیمیایی هستند، مدت بیشتری در هوا معلق می‌مانند و در منطقه‌ی تحت محافظت، پسماند کمتری از خود به‌جای می‌گذارند.

عامل آئروسل می‌تواند به‌وسیله‌ی عمل مکانیکی، الکتریکی یا ترکیبی از عمل الکترومکانیکی به سمت هدف پرتاب شود.

مزایای سیستم
  •  نصب آسان
  • عدم نیاز به لوکه کشی
  • قدرت خاموش کنندگی بالا
  • موجود بودن در ایران
  • قابلیت جابجایی آسان، گزینه ای بسیار مناسب برای اطفای حریق مکانهای کوچک و غیر حساس به کثیفی
معایت سیستم
  • باعث کاهش دید در زمان اطفا و بعد از اطفا حریق
  • باعث تولید گاز سمی مونوکسیدکربن، گاز اکسید نیتروژن و گاز آمونیاک شود که بستگی به فرمول شیمیایی گاز آیروسل و نسبت اجزا تشکیل دهنده آن می باشد
  • اثرات نامطلوب در اثر باقی ماندن ذرات آیروسل پس از عمل اطفاء بر روی تجهیزات حساس
  • یک بار مصرف بودن سیلندر ها
  • نفوذ پذیری کمتر نسبت به سیستم های گازی و مناسب نبودن برای حریق های درون سوز

شرکت آرتا انرژی ارائه دهنده رسمی سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک بر پایه  گاز Aerosol ساخت کمپانی های ، پرتو فایر (Porto Fire) پرتغال و DSPA هلند می باشد.